Major Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hoş Geldiniz...

Tasdik ve Denetim Hizmetleri

Yasal kayıt ve işlemlerin incelenerek vergi ile ilgili yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesine yönelik uygunluk denetimi Hizmetlerin evamı

Bilgi Hizmetleri

Vergi yargısı ve davalarına yönelik hizmetleri ve Tecil ve taksitlendirme işlemleri Hizmetlerin Devamı

Bağımsız Denetim Hizmetleri

Major Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik olarak bizler Uluslararası Finansal Raporlama (IFRS) Hizmetleri Hizmetlerin Devamı

Yatırım ve İhracat Teşvik Danışmanlığı

Yapılacak yatırımlar konusunda arsa ve arazi tahsisi, KDV İstisnası, Kurumlar Vergisi indirimi, Gelir Vergisi stopaj desteği Hizmetlerin Devamı

Danışmanlık Hizmetleri

Şirket devir birleşme ve bölünmeleri, Transfer fiyatlandırması sisteminin yönetilmesi ve işletilmesinde şirketlerin hak ve Hizmetlerin evamı

Kurumsallaşma Çalışmaları

Şirketlerin yeniden yapılandırılarak Yönetim Kurulunun ön göreceği şekilde sisteme adapte edilmesi Hizmetlerin Devamı

Hizmetlerimiz

Vergi Yönetimi

Vergi yasalarının imkân tanıdığı ve kullanılması halinde vergi yükünü azaltabilen ve şirketin alacağı yatırım kararlarında etkili olacak koşulların, şirket için olabilirliğini araştırmak ve uygulamaya koymak, oluşabilecek vergi risklerini en az düzeye indirmek.

Yatırım Teşviki

Yapılacak yatırımlar konusunda arsa ve arazi tahsisi, KDV İstisnası, Kurumlar Vergisi indirimi, Gelir Vergisi stopaj desteği ve SSK prim desteği konularında verilen her türlü teşviklerden şirketlerin yararlanması için gerekli çalışmaları yapmak. Özellikle imalatçı şirketlerin ar-ge desteklerinden yararlanması konularında yol göstermek.

SGK Konularında Denetim

Şirketlerin her ay denetimlerinin yapılarak ileride doğabilecek mali ve SSK konularında sıkıntıların ilk safhalarında önlenmesi için gerekli düzeltmelerin yapılması sağlanacak.

Major Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetlerimiz

İnternet Vergi Dairesi Hizmetleri
Vergi Dairesine yazılı müracaat ederek şifre almanız koşuluyla VUK 340 nolu tebliğ kapsamında olan mükelleflerimiz e- beyanname gönderebilirler. İnternet vergi dairesinden vergi dairesine gitmeden yasalarımızın el verdiği koşullarda almanız gereken belgeleri alabilirsiniz veya bilgilerinizi gönderebilirsiniz.
E-Fatura
E-Defter
E-Tebligat

Major Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Makaleler

Major Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Videolar

Ekonomi Kulubü 17/12/2021 Tv 41

Major Bağımsız Denetim Tanıtım

Uğurcan ÖZSES ile Röportaj

Major Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Şubelerimiz